ดื่มน้ำ ตามช่วงวัย

ปริมาณการดื่มน้ำที่เหมาะสมกับร่างกาย มีดังนี้

สำหรับผู้ที่อายุ 4-8 ปี ปริมาณที่ควรได้รับคือ 5 แก้วต่อวัน หรือประมาณ 1,200 มิลลิลิตร

สำหรับผู้ที่อายุ 9-13 ปี ปริมาณที่ควรได้รับคือ 7-8 แก้วต่อวัน หรือประมาณ 1,600-1,900 มิลลิลิตร

สำหรับผู้ที่อายุ 14-18 ปี ปริมาณที่ควรได้รับคือ 8-11 แก้วต่อวัน หรือประมาณ 1,900-2,600 มิลลิลิตร

สำหรับผู้หญิงที่อายุ 19 ปีขึ้นไป ปริมาณที่ควรได้รับคือ 9 แก้วต่อวัน หรือประมาณ 2,100 มิลลิลิตร

สำหรับผู้ชายที่อายุ 19 ปีขึ้นไป ปริมาณที่ควรได้รับคือ 13 แก้วต่อวัน หรือประมาณ 3,000 มิลลิลิตร

หรือสามารถคำนวณได้โดยการเอาน้ำหนักตัว (กิโลกรัม) x 2.2 x 30 หารด้วย 2 ให้หน่วยที่ได้ออกมาเป็นมิลลิลิตร เช่น น้ำหนัก 50 กิโลกรัม x 2.2 x 30 / 2 จะเท่ากับ 1,650 มิลลิลิตร เป็นต้น

ที่มา : https://mgronline.com/infographic/detail/9620000105918